Προσερπίνη

Προσερπίνη
Αρχέγονη ιταλική θεά και κατά πολλούς αρχαιολόγους ρωμαϊκή παραλλαγή της ελληνικής θεάς Περσεφόνης. Πάντως, η Π. στη ρωμαϊκή θρησκεία ταυτιζόταν με την Περσεφόνη. Η λατρεία της άρχισε το 249 π.Χ.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Persephone — Infobox Greek deity Caption = Pinax of Persephone opening the Likon Mystikon Name = Persephone or Kore God of = Goddess of fertility Abode = Symbol = Consort = Hades Parents = Zeus and Demeter Siblings= Mount = Roman equivalent = ProserpinaIn… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”